Konfirmation

Under konfatiden får du möjlighet att möta både dig själv och andra på ett nytt sätt.

Vilket konstigt år att vara konfirmand, allt ställs på ända och det blir inte riktigt som vi trodde när ni anmälde er förra året. Men Gud finns kvar oavsett pandemi och vi hittar nya vägar att få in allt det som ett konfirmandår brukar innehålla.

Snabba förändringar

Eftersom inplanerade aktiviteter behöver ändras med kort varsel så kommer denna sida blir vår kontakt med er. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera med senaste info som gäller för er konfirmander. Ni ser på överskriften vilken info som gäller för respektive grupp och ni får ett sms med en länk till hemsidan så fort den uppdateras. 

Gudstjänst

Framöver kommer ni att kunna delta på Gudstjänster digitalt varje söndag men även se ungdomsandakter varje tisdag på ungiboos instagram, start 2/2. Ni behöver inte fylla i några formulär att ni deltar men skriv gärna upp i era böcker, andakterna räknas också. Vi vet att det kan vara klurigt att få till rätt antal Gudstjänster i dessa tider och framförallt upplevs Gudstjänsterna annorlunda jämfört med innan. Stressa inte upp er över att få till rätt antal. 

Aktiviteter

Ungdomskvällarna och ungdomsmässorna på tisdagar kommer vara inställda framöver, vi uppdaterar här när vi kan öppna upp igen.

Konfirmationsträffar

Vi räknar med att kunna köra alla träffar med er som planerat, med lite justeringar. Hur era träffar i varje grupp kommer att se ut framöver får ni läsa om längre ner.

Vinterkonfa

21 januari Konfirmand och föräldramöte18:00 - Länk till Zoom

18 februari Onlinemöte 19:00-20:30 - Länk till Zoom

1 - 5 mars Hemmaläger

23 mars Träff 18:00-21:00 Boo Kyrka

27-28 mars Konfirmation

v.14 Skidläger

Gotlandskonfa

18 mars Träff 18:00-21:00 Kyrkans Hus

29 april Träff 18:00-21:00 Kyrkans Hus

27 maj Träff 18:00-20:00 Föräldramöte 20:00-21:00 Kyrkans Hus

12-21 juni Läger Rävhagen, Gotland

28-31 juni Träff 18:00-21:00 Boo Kyrka

3-4 juli Konfirmation

Årekonfa

5-7 februari INSTÄLLT! Läger Skeviks Gård

20 april Träff 18:00-21:00 Kyrkans Hus

4 maj Träff 18:00-21:00 Kyrkans Hus

18 maj Träff 18:00-20:00 Föräldramöte 20:00-21:00 Kyrkans Hus

2-11 augusti Läger Hållandsgården

13 augusti Träff 18:00-21:00 Boo Kyrka

14-15 augusti Konfirmation

Veckokonfa

26 januari Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

9 februari Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

23 februari Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

9 mars Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

23 mars Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

20 april Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

4 maj Träff 16:00-18:00 Kyrkans Hus

6 maj Övning och fotografering 16:00-18:00 Boo kyrka

9 maj Konfirmation 11:00 Boo kyrka

Har du frågor?

Timmy Ullhag

Timmy Ullhag

Boo församling

Församlingsassistent, 13-18 år

Konfirmation 2021-2022