Konfa 2021-2022

Under respektive alternativ hittar du aktuella datum och tider för grupperna.

Gotlandskonfa

Med sommarläger på Gotland

Årekonfa

Med augustiläger i Åre