Meny

Information inför kommande konfirmationer

Med anledning av situationen med Corona-viruset och smittspridningen i Sverige vill vi informera inför kommande konfirmationer i Boo församling. Vi följer läget och den information som myndigheterna ger. Folkhälsomyndigheten har i dagarna fattat beslut att rekommendera att ställa in sammankomster med mer än 500 deltagare, så många kommer vi inte att vara i Boo kyrka. Läs mer nedan

Om det inte fattas nya myndighetsbeslut kommer vi att genomföra konfirmationerna som planerat.  Med omsorg om varandra vill vi påminna om att den som varit i riskområden, själv är i riskgrupp eller känner sig sjuk självklart bör stanna hemma.

I skrivande stund arbetar vi för att lösa en live-streaming från konfirmationerna, där alla som av olika skäl inte kan komma till kyrkan kan följa gudstjänsten hemifrån. Vi återkommer med mer information om detta blir möjligt. Självklart kan var och en fotografera och filma för att visa för den som inte kan vara med.

Om läget förändras återkommer vi naturligtvis.

Vi ser fram emot en fin konfirmation.

Hälsar konfirmandteamet i Boo församling

Julia Andersson

Julia Andersson

Boo församling

Präst

Henrik Roos

Henrik Roos

Boo församling

Kontraktsprost, Kyrkoherde