Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon: +46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

För dig som jobbar i Boo församling

Här hittar du som anställd hjälpdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet. Här finns även en del administrativa stödfunktioner.


Policydokument

Policy rekrytering

Policy rehabilitering

Policy interna kriser

Policy externa kriser

Policy och handlingsplan alkohol och annat skadligt bruk

Policy kränkande särbehandling

Policy jämställdhet

Jämställdhetsplan 2017

Policy friskvård

Policy arbetskläder

Policy hot och våld

Policy IT

Policy representation och uppvaktning

Blanketter och mallar

Blankett Anhöriginformation 

Blankett Tystnadsplikt

Blankett Tillbudsrapport

Blankett Avslut av anställning- egen uppsägning

Verksamhetsrelaterade dokument

Bokningsblankett lokaler och resurser