Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Boo kyrkogård

Boo kyrkogård är belägen på en höjd intill Sågsjön i Saltsjö-Boo. På kyrkogården finner du urngravar, kistgravar, askgravplats och en minneslund. Den är också ett omtyckt utflyktsmål där man finner både skog, äng och ett gammalt gravfält från yngre järnåldern.

Kyrkogård, kyrka och ceremonilokal
Kyrkogården är en vacker plats för friluftsgudstjänster. Den är också en fredad plats för bergscikada och nissöga. Här finns en vacker minneslund högt över Sågsjön. Vandringsleden Boo-leden tangerar kyrkogården. 

Här finns Boo kyrka, som byggdes 1923. Här hålls flera begravningsgudstjänster varje vecka. Bredvid kyrkan ligger ceremonilokalen Duvan, som invigdes 2014. Den är religiöst neutral till sin utformning, och här hålls borgerliga begravningar och andra religiösa samfunds begravningar. 

Kyrkogårdens historik och utvidgning
År 1911 började kyrkogården anläggas. Det byggdes även en klockstapel. Klockstapeln revs när Boo kyrka byggdes tolv år senare. Ett litet gravkapell byggdes också, det finns fortfarande kvar men det används inte. År 1933 byggdes ett nytt gravkapell efter ritningar av Erik Fant. Det restaurerades år 1994 för att möjliggöra andakter för icke kristna.

Kyrkogården har successivt byggts ut. En del tillkom 1993 under ledning av landskapsarkitekt Kaj Svensson. Den senaste utbyggnaden gjordes 2012 för att göra plats för urngravplatser, kistgravplatser och ett fjärde gravskick; askgravplats. Det olika gravskicken kan du läsa mer om här »


Vad får jag göra på kyrkogården?
Läs mer om det och om vad du inte får göra, i våra dokument om ordningsföreskrifter på kyrkogården och i minneslunden »