Föreläsningen Livslögnen

Richard Karlsson håller, i samarbete med Boo församling och Nacka kommun, föreläsningar i syfte att förebygga användning och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak . Föreläsningen riktar sig till högstadieungdomar samt genom öppna föreläsningar till föräldrar och andra vuxna.

Festen började med ett par oskyldiga öl i 13-års ålder och slutar en dag med att Richard Karlsson skitig, illaluktande, full av abstinens och självförakt på pendeltåget mot Jordbro för att få tag på heroin. En stund senare kavlade han upp armen, tog sin sil, sjönk ihop och tänkte: "Mitt liv är ganska bra ändå...".

Det är en av de stora lögnerna som droger kan vagga in en människa i och som Richard Karlsson berör vid sina föreläsningar i Boo församling.

Kvällen är uppbyggd i två delar, en "Lifestory" där Richard berättar om sitt tidigare liv i kriminalitet och missbruk. Han berättar om hur det är att växa upp med missbrukande föräldrar, om flytten till en ”ny familj” och hur det var att leva bland icke missbrukande människor men i fortsatt utanförskap. Som 15-åring placerades Richard på ett ungdomshem och vid 21 års ålder hamnade han på sitt första av tre fängelsestraff. Det finns en tydlig röd tråd av konsekvenserna av hans leverne och glorifierar inte på något sätt missbruk och kriminalitet.

Berättelsen handlar även om hans inre sorg och ungdomsuppror mot vuxenvärlden och samhället. Förläsningen avslutas med glädjen att hitta tillbaka till livet, att försonas med sin familj, få sinnesro, känna inre frid samt vägen till att bli en positiv och stark samhällsmedborgare.

Richards tidigare liv belyser frågor som självklart även rör dagens ungdomar, vad de ställs inför och sådant som påverkar deras framtid. Ämnen som tas upp under föreläsningen är bland annat: utanförskap, mobbning, alkohol, droger, rädslor, familj, skola, sociala myndigheter, samhörighet, att bli sedd, dumpa eller dumpas, våld, hot, förorten, att få vara någon, inre frid, framtidshopp, barn, skratt, glädje och frihet. 

Den andra delen innehåller saklig information och fakta kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), lagstiftning och olika förhållningssätt som vuxen. Här flätas allt samman:

  • Richards egna erfarenhet från missbruk.
  • Richards erfarenhet av arbete med ungdomar i mer än tio års tid
  • Aktuell forskning inom området

Richard håller även föredrag/utbildningar för andra skolor, folkhögskolor, polis, församlingar, åklagare och politiker med syfte att skapa en öppnare och mer tolerant syn på människor i utsatthet och som behöver en andra och en tredje chans att få komma tillbaka till ett bättre liv. 

Hösten 2021 ges föreläsningen med temakväll ANDT följande datum:  18/10 och 29/11.
Kl 18.00–21.00. 
Kyrkans hus, Orminge C.  Ingen anmälan!

För dig som vill veta mer:

Aktörer i Nacka/Boo:

  • Polarna Nacka, 070-431 77 30 (Jourtel fre-lör kl 20-02) 
  • Nattvandrarna i Orminge, 073-070 99 85
  • Mini-Maria i Nacka, 08-718 76 71
  • Ungdomsgruppen, 08-718 91 11
  • Boo vårdcentral (Horisonten barn & unga), 08-747 57 23
Anna-Stina Persson

Anna-Stina Persson

Diakoniassistent