Händer håller i två sprakande tomtebloss
Foto: Ian Schneider/Unsplash

Nyårsbön

Nyårsafton är ett startskott, då vi får gå mot det nya.

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebreerbrevet 13:8

Under året som gick drabbades många människor hårt av pandemin. Kanske innebar det många utmaningar för just dig. Det vi har gemensamt är att nyårsafton kan få vara ett startskott för det nya, med förhoppningar om ljus och lycka. Vi lämnar det gamla året och möter det nya med Gud i vår hand.

Vid midnatt på nyårsafton ringer kyrkklockorna runt om i Sverige – och därmed välkomnar vi det nya året.

Bön för det nya året

Vi ber för det nya året. För fred och rättvisa åt alla folk.

För trygghet och försörjning åt varje människa.

För kraft och mod åt de svaga.

För medkänsla och vishet åt de starka.

För en fördjupad solidaritet mellan allt levande.

För din närvaro i varje människas liv.

- KG Hammar, tidigare ärkebiskop

Nyårsvälsignelse

Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

– Psaltaren 121:5

Gudstjänst eller nyårsbön i din församling

Många församlingar anordnar gudstjänster eller aktiviteter i samband med nyår. I kalendern kan du ta reda på vad som händer nära dig. Det finns även digitala gudstjänster att delta i.

Sök aktivitet i kalendern