Någon som lyssnar – när du behöver det som mest

Samtalstjänst i Bollnäs pastorat, för dig som hamnat i en livskris.

En livskris kan drabba vem som helst, när som helst. Svenska kyrkan Bollnäs pastorat har en samtalstjänst, riktad till vuxna som drabbats av en plötslig kris – så kallad ”frisk livskris” – och har behov av att snabbt få komma till stödsamtal.

En frisk livskris kan uppstå till följd av separationer av olika slag, dödsfall, olyckor, arbetslöshet eller andra situationer som leder till tappat fotfäste i tillvaron.

Vi erbjuder varje besökande fem kostnadsfria samtal, ledda av kompetenta medarbetare som har tid och plats.

Ulf Jensius är huvudansvarig för pastoratets nya samtalstjänst. Foto: Lennart Thorsell

Alla samtal sker utan journaler eller annan form av dokumentation. Naturligtvis skyddas samtalen av tystnadsplikt.

Samtalstjänsten är en del i det diakonicentrum som pastoratet jobbar med.

Tanken är att snabbt kunna erbjuda en första samtalstid och sedan ge möjlighet till ytterligare samtal. Den sökande kan vara helt anonym. 

Tid för samtal bokas via telefon 0278-279 37.