Inbjudan till nomineringsmöten för församlingsråden

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingsråd ska väljas i pastoratets fyra församlingar. Nu är det klart när nomineringsmötena hålls.

Varje församling inom Bollnäs pastorat ska ha ett församlingsråd.
Alla medlemmar som fyllt 16 år ges möjlighet att påverka vilka personer som ska sitta i församlingsråden.

Nomineringsmöten hålls enligt följande:
Rengsjö 13/11 Rengsjö församlingshus kl. 18.30
Bollnäs 15/11 Bollnäs församlingshem kl. 18.30
Hanebo-Segersta 20/11 Hanebo församlingshem kl. 18.30
Arbrå-Undersvik 22/11 Sockenstugan, Arbrå kl. 18.30

Församlingsrådet har som församlingens styrelse huvudansvar för det som gäller gudstjänstliv och verksamhet. Råden väljs av kyrkofullmäktige efter att nomineringsmötena lämnat förslag för ledamöter och ersättare. Församlingsråden väljs från första januari 2018.

Välkommen att delta på mötena! 

Nomineringsformulär att ladda ner