Foto: Carina Falk Norgren

Fastighets- och kyrkogårdsutskott

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet ansvarar för begravningsverksamheten och för krematorieverksamheten.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottets uppgifter är:

Ansvara för begravningsverksamheten och fullgöra myndighetsutövning inom församlingen enligt begravningslagen och begravningsförordningen samt ge råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten.
De ansvarar också för krematorieverksamheten.

Utöver den obligatoriska begravningsverksamheten, som finansieras med begravningsavgiften, skall nämnden även erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel och andra arbeten på gravplatserna.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet består av följande personer:

Ordförande:        Bertil Hult, Bollnäs
Vice ordförande: Ulf Arbinger, Arbrå
 Ledamot:           Lillemor Berg. Arbrå
                          Tommy Skoglund, Kilafors
                          Gunnel Wallgren, Vallsta
 Ersättare:           Ida Engberg Sepänaho, Bollnäs
                          Gertrud Dagh Hedin, Arbrå
                          Sven-Inge Hallström, Kilafors
                          Ove Hamrén, Bollnäs
                          Anders Svanberg, Rengsjö
Kyrkoherde:        Stefan Nilsson, Bollnäs