Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon: +46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbrå-Undersviks församlingsråd


Församlingsråd utses genom val och handhar frågor som berör den lokala församlingens arbete. Den består av 10 ordinarie ledamöter och f.n. 4 ersättare. I församlingsrådet ingår dessutom pastoratets kyrkoherde och som dennes ersättare församlingsherden för Arbrå-Undersvik.

Ordinarie ledamöter

Ulf Arbinger              
0278-413 35, 070-327 55 18
Ulf Arbinger

Helén Blomqvist
0278-400 10, 070-260 99 03
Helén Blomqvist  

Gunnel Wallgren  Ordf.                               
070-631 90 64              
Gunnel Wallgren

Lillemor Berg
070-244 21 86              
Lillemor Berg

Ulla-Britt Broström
0278-440 50, 073-267 07 71
Ulla-Britt Broström

Margareta Jonsson
Margareta Jonsson

Kristina Karlsdotter
0278-411 45, 070-519 11 45
Kristina Karlsdotter

Anna-Karin Hallfors Sekreterare
072-246 26 85
Anna-Karin Hallfors

Karl-Eric Setterbrant
0278-458 70, 070-241 53 40
Karl-Eric Setterbrant

Åsa Östlund
0278-473 54, 076-839 76 40
Åsa Östlund

Ersättare

Lars Bergren
0278-470 09, 070-567 87 16
Lars Bergren

Gertrud Dagh-Hedin
070-551 99 37
Gertrud Dagh Hedin              

Monika O´nils 
Monika O´nils

Inger Ljung
073-059 80 73