Församlingsråd, Hanebo-Segersta församling 2024-01-24

Församlingsråd, Hanebo-Segersta församling 2024-01-24
Protokoll justerat 2024-02-01
Anslaget till 2024-03-01
Protokollets förvaringsplats: Pastoratets kansli, Norra kyrkvägen 8, Bollnäs