En dag i stillhet - retreat i Hanebo församlingshem

Välkommen till en retreat-dag i Hanebo församlingshem lördag 9 mars.

Hanebo församlingshem blir centrum för en retreat lördag 9 mars 9.30-17.00. Retreaten har temat ”Skapelsen” och bakom dagen står Hanebo-Segersta församling tillsammans med Sensus. 
Ledare är Britt-Marie Torstensson, Eva Blomberg Svensson och prästen Josefin Forsberg. 
Anmälan senast tisdag 5 mars till 073-390 28 62. Pris 100:- inklusive förtäring. 
Välkommen!