Coronaviruset - så bedriver vi vår verksamhet

(Info uppdaterad 3 december 2021)

Detta gäller från 1 december 2021

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare behövs vaccinationsbevis för besökare över 18 år. 

Alternativt kan arrangören vidta fler smittskyddsåtgärder – information om smittspridning, ge möjlighet till handtvätt, ha anvisade sittplatser, begränsa antalet i varje sällskap till max 8 personer och ge möjlighet för sällskapen att hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. 

En annan möjlighet är att begränsa antalet deltagare till max 100. 

I Bollnäs pastorats församlingar kommer vi att använda oss av de möjligheter som står till buds. Inför de sammankomster där över 100 personer väntas deltaga, kommer vi att informera om vad som gäller för just det tillfället.

Håll utkik i vår webbkalender där vi fortlöpande uppdaterar vad som gäller för alla sammankomster, eller ring oss på 0278-279 30 för information. 

Vaccinationsbevis hämtar du på webben: covidbevis.se
Du legitimerar dig med BankID, Freja eID Plus eller Telia E-legitimation.
Kom ihåg att på evenemang som kräver vaccinationsbevis, behöver du kunna
visa upp både ditt vaccinationsbevis och din legitimation.

Vi följer gällande rekommendationer/beslut från regering/folkhälsomyndighet och anpassar vår verksamhet efter det rådande samhällsläget. 

Vi medverkar på detta sätt till att begränsa smittspridningen i vårt område.

Vi följer Svenska kyrkans officiella riktlinjer

Vi följer den fortsatta samhällsutvecklingen, regeringsbeslut samt myndigheters rekommendationer och uppdaterar informationen om hur våra verksamheter påverkas av situationen kring coronaviruset/covid-19. 

Att tänka på för dig som besöker våra kyrkor

  • Tänk på att hålla avstånd till övriga besökare och personal. 
  • Av hänsyn till dig själv och andra: Om du har förkylningssymptom eller tillhör riskgrupp för coronaviruset så ber vi dig för allas trygghet att stanna hemma.

Våra präster och vår diakonipersonal finns som vanligt tillgängliga för personliga möten och samtal - kontakta kyrkoherde Ingrid Augrell 070-329 97 72, Lars Sahlin, församlingsherde i Arbrå-Undersvik 073-083 79 96 eller Evelyn Billborn, församlingsherde i Bollnäs, Rengsjö & Hanebo-Segersta 070-294 57 25.

Diakonin når du på nummer 0278-279 50.

Vår samtalstjänst fungerar också som vanligt, du bokar tid för samtal på 0278-279 37.