Coronaviruset - så bedriver vi vår verksamhet

(Info uppdaterad 2 juni)

Vi följer gällande rekommendationer/beslut från regering/folkhälsomyndighet och anpassar vår verksamhet efter det rådande samhällsläget. 

Vi medverkar på detta sätt till att begränsa smittspridningen i vårt område.

Vi följer Svenska kyrkans officiella riktlinjer

Vi håller våra kyrkor öppna för gudstjänster, från 1 juni gäller max 50 besökare på anvisade platser. Se vår webbkalender eller mobilappen Kyrkguiden för datum och tider.

Notera att våra kyrkor fortfarande håller öppet för besök, enskild andakt och ljuständning. Här gäller att max 8 personer får vistas samtidigt i kyrkorna, så det kan ibland bli en viss väntan utanför innan du tillåts gå in. Se vår webbkalender och eller mobilappen Kyrkguiden för datum och tider.

 

Vi följer den fortsatta samhällsutvecklingen, regeringsbeslut samt myndigheters rekommendationer och uppdaterar informationen om hur våra verksamheter påverkas av situationen kring coronaviruset/covid-19. 

Att tänka på för dig som besöker våra kyrkor

  • Tänk på att hålla avstånd - minst två meter till övriga besökare och personal. 
  • Av hänsyn till dig själv och andra: Om du har förkylningssymptom eller tillhör riskgrupp för coronaviruset så ber vi dig för allas trygghet att stanna hemma.

Våra präster och vår diakonipersonal finns som vanligt tillgängliga för personliga möten och samtal - kontakta kyrkoherde Ingrid Augrell 070-329 97 72, Lars Sahlin, församlingsherde i Arbrå-Undersvik 073-083 79 96 eller Evelyn Billborn, församlingsherde i Bollnäs, Rengsjö & Hanebo-Segersta 070-294 57 25.

Diakonin når du på nummer 0278-279 50.

Vår samtalstjänst fungerar också som vanligt, du bokar tid för samtal på 0278-279 37.