Coronaviruset: Detta gör vi i Bollnäs pastorat

(INFO UPPDATERAD 10 AUGUSTI)

Vissa verksamheter och arrangemang i Bollnäs pastorats församlingar är för närvarande inställda på grund av situationen kring coronaviruset/covid-19. Andra arrangemang, exempelvis konserter musikarrangemang, genomförs med anpassningar efter det rådande samhällsläget. 

De verksamheter som ställts in är till exempel körer, syföreningar, öppet hus, studiecirklar, trivselträffar etc.

Vi hoppas på detta sätt kunna medverka till att begränsa smittspridningen i vårt område.

Vi följer den fortsatta samhällsutvecklingen, regeringsbeslut samt myndigheters rekommendationer och uppdaterar informationen om hur våra verksamheter påverkas av situationen kring coronaviruset/covid-19. 

Riktlinjer just nu för den verksamhet som fortsätter
(observera att detta kan komma att ändras med kort varsel, beroende på samhällsläget):

  • Gudstjänster firas under söndagarna - dock med en maxgräns på 50 personer (regeringsbeslut).
  • Vissa konserter och musikarrangemang genomförs i våra kyrkor eller utomhus. Maxgränsen på 50 personer gäller. 
  • Nattvardsfirande sker som tidigare angetts, genom att vi doppar brödet i kalken, vi dricker alltså inte vinet direkt ur kalken.
  • Vigslar och dop kan genomföras, men regeringens beslutade maxgräns på 50 personer gäller. 
  • Begravningar genomförs fortlöpande, men regeringens beslutade maxgräns på 50 personer gäller.
  • Tänk på att hålla avstånd i kyrkbänkarna - gärna minst två meter till dina bänkgrannar.
  • Av hänsyn till dig själv och andra: Om du har förkylningssymptom eller tillhör riskgrupp för coronaviruset så ber vi dig för allas trygghet att stanna hemma.

Våra präster och vår diakonipersonal finns som vanligt tillgängliga för personliga möten och samtal - kontakta kyrkoherde Ingrid Augrell 070-329 97 72, Lars Sahlin, församlingsherde i Arbrå-Undersvik 073-083 79 96 eller Evelyn Billborn, församlingsherde i Hanebo-Segersta 070-294 57 25.

Vår samtalstjänst fungerar också som vanligt, du bokar tid för samtal på 0278-279 37.