Foto: Ing-Marie Johansson

Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen i Bollebygds pastorat söker innehavare till ett stort antal gravrätter på kyrkogårdarna i Bollebygd och Töllsjö.

Gravplatserna som det gäller är skyltade med gröna kontaktskyltar ”Vi söker innehavare”.  Om ingen innehavare eller anhörig hör av sig före 2023-12-31 återgår dessa gravrätter till huvudmannen som är Bollebygds pastorat.

Vänligen kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tel. 033-22 26 00, knappval 2.

Följ nedanstående länkar för förteckning över vilka gravar sökingen avser.