Foto: Ing-Marie Johansson

Vi söker gravrättsinnehavare

Bollebygds pastorat söker innehavare och anhöriga till ett stort antal gravrätter på kyrkogården i Bollebygd och Töllsjö. Vi behöver hjälp att hitta dessa personer.

Gravplatserna är skyltade med ”Vi söker innehavare”.  Dessa gravrätter kommer att återgå till Bollebygds pastorat om ingen innehavare eller anhörig hört av sig innan 2017-12-31.

Vänligen kontakta Kyrkogårdsförvaltningen på tel. 033-22 26 00. Följ länken så hittar du en förteckning över vilka gravar det gäller.