Foto: Maria Särnbratt

Tillfälliga Kören

Välkommen att vara med och sjunga i Tillfälliga Kören i Olsfors. Vi träffas för övning vid ett tillfälle, sedan medverkar vi vid en gudstjänst i Olsfors kyrka. Du väljer själv hur ofta du vill delta.

Uppehåll på grund av rådande pandemi

På grund av Coronapandemin och risken för smittspridning pausas denna verksamhet tills vidare. 

Repertoaren är enkla fina sånger som oftast är unisona. Kören vänder sig till ungdomar och vuxna i olika åldrar.

Det vore kul om just du ville vara med, ta gärna med en vän! Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta Maria Särnbratt.

Maria Särnbratt

Maria Särnbratt

Bollebygds pastorat

Musiker