Sång- och dramakonfirmander

Utforska livet och tron med hjälp av sång, musik och drama. För dig som bär en längtan att få prova och utrycka dig med din röst och din kropp. Ett läger med övernattning ingår.