Foto: Alex & Martin /IKON;

Retreatdag

Välkommen till en enkel dag för tystnad, bön och eftertanke i Bollebygds kyrka och prästgård. Söndag den 30 oktober kl 12-19. Vi inleder med samling och lunch. Dagen avslutas med en mässa i kyrkan kl. 18.

Anmälan senast den 24 oktober till diakon Helen Kling 033-22 26 05. Retreatdagen kostar 50kr inklusive lunch och fika.