Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola för vuxna

Vore det roligt med kärnfulla miniföreläsningar, efterföljande samtal eller debattklubb? Tycker du det så prova Söndagsskola för vuxna, ett nytt koncept som lanseras i höst. Direkt efter gudstjänsten inbjuds till kort men matigare kyrkkaffe.

Under kyrkkaffet växlas från gudstjänst till projektor m.m. Därefter miniföreläsning och efterföljande samtal.

Tidsomfattningen kan variera beroende på ämne och hålltiderna anges oftast i annonseringen.

Högmässa kl 11 i Bollebygds kyrka. Fika cirka kl 12.15

Miniföreläsning med samtal kl 12.30, slut ca kl 13.15.

Madeleine Forsberg

Madeleine Forsberg

Bollebygds pastorat

Präst, Kyrkoherde