Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fler händer till Vägkorset!

Vägkorset är i stort behov av ideella insatser. Kaffekokning, servering, diska & städa ingår i uppgiften. Har du möjlighet att hjälpa till? Kontakta Anders Jernbratt 033-22 26 05 eller Ing-Marie Johansson 033-22 26 07.

Ing-Marie Johansson

Bollebygds pastorat

Församlingspedagog, Barn- och ungdomsverksamheten

Anders Jernbratt

Anders Jernbratt

Bollebygds pastorat

Komminister, Präst