Foto: Linda Mickelsson /IKON

Någon att tala med

De flesta av oss drabbas någon gång i livet av ensamhet, sorg eller livskris. Krisen kan ha många ansikten, den kan handla om en dålig relation eller upplevelse av svek och övergivenhet.

Eller kanske vill du ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta nya möjligheter?
Kontakta gärna församlingens präster eller diakon för ett enskilt samtal. De har tystnadsplikt så du kan vara trygg i att inget av det som ni pratar om kommer att föras vidare.

Har du mist en närstående kanske leva-vidare-gruppen är något för dig? Där får du möjlighet att möta andra i samma situation. Läs mer här.

Är du ensam och skulle vilja ha besök av någon då och då? Kyrkan har en besöksgrupp där frivilliga i församlingen besöker medmänniskor. Kontakta diakon Helen Kling.