Musikcafé Töllsjö församlingshem

Kaffe och gemenskap med sång och musik. Fredagar kl 10-12

På grund av rådande restriktioner och risk för smittspridning pausar musikcafét tills vidare.

Fortlöpande information lämnas på vår hemsida.