”…men däremellan kommer fasta”

Du känner säkert igen strofen i sången och kanske du också har sjungit den under julhelgerna. Julen varar ju som bekant inte ända till påsk. Istället har vi nyss avslutat jultiden i och med Kyndelsmässodagen. Den brukar ju också kallas för ”lillajul”. I kyrkan lyssnar vi bland annat till berättelsen om hur Maria och Josef bar fram barnet Jesus i templet. Där hade den gamle Symeon väntat och när han fick ta emot Jesusbarnet i sin famn kunde han säga: ”Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat.” Han var färdig med livet och var beredd att dö.
Det är mycket som kommer mellan jul och påsk. Jag tänker bland annat på skid-VM i Falun! Men det är ju inte så lätt att sjunga: ”… men däremellan kommer skid-VM!” Då får man nog istället skriva en ny sång! Hur som helst så tror jag att många av oss med spänning följer tävlingarna och hoppas på att Charlotte Kalla med flera lyckas ta medaljer, så att Norge inte kammar hem allt!! Som av en händelse så börjar tävlingarna i Falun på Askonsdagen.
Även om jag gärna skulle fortsätta att skriva om idrott och skidor, så vill jag ändå i detta sammanhang ta fasta på fastan!
När detta nummer av Kyrkobladet kommer ut till hushållen är vi snart på väg in i fastetiden. Det anger att vi befinner oss i tiden före påsk. I den tidiga kyrkan växte fastetiden fram som en förberedelsetid för påsken. ”När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig.” Jesu fyrtio dagar i öknen motsvaras av samma antal dagar från askonsdag till påskafton. Söndagarna firade man som uppståndelsedagar.
Jesus talade om fasta i bland annat bergspredikan. Han förutsatte att man fastar. När Jesus kritiserar människors fasta, så är det därför att man har gjort den till en yttre form, ett skal. Man menade sig kunna visa upp sitt fina, präktiga liv.
Fastan har i vår tid försummats och nästan tappats bort, så att vi inte ser det som en möjlighet. Det finns flera skäl att ta vara på fastetiden:
Den kan ge möjligheter att under en tid minska på något av det som annars tar mycket av vår tid och uppmärksamhet. Det kan handla om att avstå från något av vårt överflöd av mat och kläder. Fastetiden kan också innebära att man minskar på den tid man lägger på TV-tittande, dator och/ eller mobilsurf. Plöts-ligt infinner sig tid som kan ges till att söka Gud, hitta sig själv och umgås med sina nära.
Motiveringen i bibeln är aldrig att fastan ska vara en egen andlig kick. Istället handlar det om att avstå, offra för att rättfärdigheten ska bli möjlig. Att ge kläder till den som saknar, mat till den hungrige. ”När vi fastar är det lättare att känna med de miljoner som är tvungna att fasta dag ut och dag in, och får vi pröva på deras hunger är chansen större att vi ger pengar till hjälporganisationer och verkar för att lindra nöden.”  Gerhard W Hughes, jesuitbroder och författare.
Bearbeta gärna hur du kan låta fastan få bli något mer och annat än den kanske brukar vara. Se det som en möjlighet och ta det steg du själv kan och vill!

Varma hälsningar!
Urban Olander, Kyrkoherde