Mellan Himmel och Jord

Fundera och prata om livet och tron under en vardagseftermiddag i veckan. Ett alternativ utan läger med övernattning.

mellan himmel och jord

Fundera kring livet och den kristna tron under en vardagseftermiddag i veckan. Ett alternativ med utflykter men inte läger.

 


 Start: ht 2020
  

Kontakt: Cecilia Svensson