Foto: Ing-Marie Johansson

Kyrkoblad

Betraktelser

I varje kyrkoblad delar kyrkoherden med sig av sina tankar. Läs betraktelserna här.

Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år. Det delas ut till hushållen i Bollebygd och Töllsjö församlingar.

Du kan läsa församlingsbladet som pdf-filer genom att klicka på länkarna nedan.

Vill du ha församlingsbladet skickat till dig, ring 033-22 26 00.