Foto: Ing-Marie Johansson

Gudstjänst

församlingens livsnerv

Gudstjänsten är församlingens livsnerv, kraftkälla, som utgör navet för all verksamhet. Vi önskar att den får vara en grund där gemenskapen och omsorgen om varandra kan växa fram naturligt.

De bärande delarna är ordet, bönen, gemenskapen och nattvarden.

Vi vill ta vara på rikedomen i kyrkans gudstjänstarv och möjligheterna till variation i gudstjänstlivet. Att gudstjänsterna får vara en mötesplats för alla åldrar och för olika grupper i församlingen som leder till en fördjupad gudsrelation. Vi vill också utforma gudstjänsterna så att vi tar vara på människors gåvor och engagemang och på så sätt skapa delaktighet. Frivilliga medarbetare kan medverka med textläsning, att leda kyrkans förbön, sång och musik, drama, dans, ansvara för kyrkkaffe, m.m.

Veckomässa firas i Bollebygds prästgård varannan tisdag kl 18.30 under terminerna (se kalendern).

Gudstjänster i samhället: Varannan vecka firar vi gudstjänst på serviceboendet vid Bollegården. Dessa gudstjänster annonseras också för allmänheten.

I kalendern på startsidan hittar du gudstjänsttider och annan information under respektive datum.