Foto: Emma Berkman /Ikon

Du röstar i tre val

I kyrkovalet röstar du på kandidater till din lokala församling eller pastorat, till ditt stift och till Svenska kyrkans nationella beslutande organ.

LOKAL NIVÅ bestämmer kyrkofullmäktige i ditt pastorat ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen eller hur kör- och konsertverksamhet ska se ut. Du röstar med vit valsedel i det lokala valet.

REGIONAL NIVÅ är Svenska kyrkan indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i varje stift. Deras främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning med expertis på olika områden. Valsedeln är rosa för det regionala valet.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ på NATIONELL NIVÅ, med 251 ledamöter. De beslutar om regelverket för hela kyrkan, de gemensamma och övergripande frågorna. Ett par exempel är hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Du röstar med gul valsedel.