Foto: Kyrkbyrån

Dela tro, dela liv

En mötesplats och en samtalsgrupp för livsfrågor. På grund av pandemin är gruppen för närvarande vilande.

Uppehåll på grund av rådande pandemi

På grund av Coronapandemin och risken för smittspridning pausas denna verksamhet tills vidare. 

Samtalsgruppen Dela tro, Dela liv är en grupp för vuxna som samlas varannan måndag i Töllsjö församlingshem. Utifrån en vald bok samtalar vi om livet och tron.

Under rådande omständigheter pausar gruppen, men kommer återigen samlas när det blir möjligt att träffas igen.

Vill du anmäla dig till gruppen, kontakta Annika Pettersson nedan.

Kontakt och anmälan:

Annika Pettersson

Annika Pettersson

Bollebygds pastorat

Komminister, Präst