Foto: Paul Jeffrey/IKON

Att möta blicken

Under hösten har vi alla på olika sätt följt flyktingkrisen i världen. Även om vi får många rapporter och bilder, så är det ändå väldigt svårt att riktigt ta in och förstå hur det egentligen är. Vi hör om tusentals människor som varje dag färdas över medelhavet och sedan genom olika länder i Europa. En del kommer också till oss i Sverige. Migrationsverket räknade i sin prognos i slutet av oktober med att 160 000 kan ha sökt asyl innan året är slut, men bedömning är osäker. Man utesluter inte att siffran hamnar på 190 000. Nästa år kan det bli nästan lika många till.

Nu är det inte i första hand siffror det handlar om utan människor som har lämnat sina hem, ägodelar, kanske släktingar och vänner. De har flytt för att rädda sina liv! Det är när vi tar in något av detta, kanske möter blicken på ett litet barn eller börjar prata med någon av dem som har kommit hit och börjar lyssna på deras berättelse som vi blir berörda och känner att det angår oss. Vi som är så priviligierade på många sätt. Vi har förskonats från krig och katastrofer under en lång tid och har därigenom kunnat bygga upp en välfärd i vårt land. Nu har vi möjligheten att dela med oss. Det kostar givetvis på. Även om det finns många olika åsikter om hur vi ska ”hantera flyktingfrågan”, så är det ändå glädjande att många vill vara med och göra något för människor som är i nöd.

När detta nummer av kyrkobladet kommer ut närmar vi oss advents- och jultiden. Vi påminns om att Gud kom till jorden och blev människa. Det var inte heller då säkert och tryggt. Efter en liten tid fick Jesu far, Josef en hälsning från Gud: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig.” (Matteusevangeliet kapitel 2 vers 13) Jesus har alltså delat flyktingarnas villkor. Senare i samma evangelium säger han: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.” (kapitel 25)

Det finns flera möjligheter att göra något. Genom din inställning kan du visa att flyktingarna är välkomna till vårt land och vårt samhälle. Behoven av praktisk hjälp kan variera över tid och vi behöver hjälpas åt att finna kreativa lösning-ar. Du får gärna höra av dig om du också vill vara med! Vid flera av våra gudstjänster under helgerna kommer vi att ta upp kollekt till flyktinghjälpen och du är välkommen att ge en gåva. Så kan du också vara med i förbön. Det finns många svårigheter och nöden kan ibland tyckas vara oändlig. Men din förbön gör skillnad, även den som bes i det tysta.

Med önskan om en riktigt god och välsignad
advents- och jultid!

Urban Olander, kyrkoherde