Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal fortsätter

När författarsamtalet på Se människan-scenen är slut finns möjlighet att fortsätta reflektera över det som just sagts. Häng med på Samtal fortsätter, det är bara att följa skylten.

- Samtal fortsätter ger en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad du just har hört, du behöver inte ha förberett dig, det är bara att hänga på, säger Ingela Bergström, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Alla deltagarna får möjlighet att dela tankar och bli utmanade av de andras tankar. Var och en får berätta om en känsla, en tanke och en utmaning som författarsamtalet gett.

- När vi träffas i vår samtalsgrupp är det som om tiden står still. Det är en paus i livsbruset, berättar en tidigare deltagare.

I Se människans programblad hittar du de författarsamtal som kan kopplas till Samtal fortsätter.

Så går det till

  • Efter scenprogrammet samlas de som vill delta vid skylten med texten Samtal fortsätter och går tillsammans till ett angränsande rum.
  • Varje samtal pågår i 40 minuter och kan ta emot 15 deltagare.
  • Det blir personliga reflektioner, en frågeställning i taget och en samtalsledare.