Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkans scen på Bokmässan bjuder på samtal om livet

Varje år deltar Svenska kyrkan på bokmässan i Göteborg under namnet Se människan. Det omfattande arrangemanget lockar en stor publik, och på Se människans scen deltar många aktuella författare i samtal om livsfrågor, tro, och vad det egentligen innebär att vara människa.

Svenska kyrkan är Bokmässans största samarbetspartner, och för Svenska kyrkan är Bokmässan det största årliga publika arrangemanget. De senaste åren har det handlat om runt åtta seminarier, sjuttio scenprogram, bildutställningar, bildspel, och många kulturarrangemang i församlingar i och runt Göteborg. Dessutom medverkar Svenska kyrkan med seminarier på Internationella torget.

- För oss är det viktigt att finnas med på den största kulturella mötesplatsen för att diskutera angelägna frågor som människor har. Se människan handlar både om att se Kristus och att se människan i all sin glädje och alla sina tillkortakommanden, berättar prästen Mikael Ringlander som sedan många år arbetat med kyrkans program på bokmässan.

Populär scen

Hos förlagen är kyrkans scen populär. Många tar kontakt och vill få med sina aktuella författare i Se människans program.

- Vi skulle kunna fylla tre scener, så många förfrågningar får vi. Tyvärr måste vi säga nej till en hel del, säger Mikael Ringlander.

Populäriteten tror han dels beror på att kyrkans scen har en lugn placering ganska fri från störande brus, dels att det här ges plats för det seriösa samtalet.

- Jag tror att författarna gläds åt allvaret på vår scen, och att de får möta skickliga samtalsledare som kan föra givande samtal om existentiella frågor utifrån deras böcker. De blir sedda på ett bra sätt.

Längtan efter allvar

Även publiken lockas av scendiskussionerna om livets stora frågor. En stadig ökning har skett, och de senaste åren har runt 15 000 personer besökt Se människans scen.

- Det är viktigt att verkligen ge plats för frågeställningar och diskussioner som vi gör här, och inte bara leverera svaren för det blir aldrig intressant. I våra författarsamtal får vi ta del av olika funderingar kring, och aspekter på hur det är att vara människa.

Mikael Ringlander berättar om en författare som konstaterat att kyrkan är den enda platsen där det allvarliga samtalet förs idag, resten är bara underhållning, menade han.

- Kanske är det så att det djupa och seriösa samtalet börjar bli en bristvara i dagens snabbt snurrande kommunikationssamhälle, och då är det ju än viktigare att vi fortsätter ge plats för det hos oss.