Foto: Hanna Josefsson

Vinterstängning av kyrkor

Fr.o.m 7 januari 2023 t.o.m 1 april 2023

Med anledning av energikrisen har Bokenäsets församlings kyrkofullmäktige beslutat att vinterstänga Skredsviks, Bokenäs och Dragsmarks kyrkor fr.o.m 7 januari 2023 t.o.m 1 april 2023. Högås kyrka kommer fortsatt att vara öppen. Dragsmarks kyrka kommer under denna tiden att genomgå en invändig renovering. Med denna åtgärd förväntas vi minska energianvändningen avsevärt.

Gudstjänster firas i respektive församlingshem i Bokenäs och Skredsvik. Dragsmarks gudstjänster firas i Bokenäs församlingshem. I Högås firas gudstjänster som vanligt i kyrkan. Se kalendariet för mer information. 

Begravningsgudstjänsterna kommer att hållas i Högås kyrka. För bokning och frågor om begravningar kontakta pastorsexpeditionen. För information gällande dop, kontakta pastorsexpeditionen. 

Anledningen till att vi gör detta är att vi vill förvalta de intäkter vi får från medlemmarna via kyrkoavgiften på bästa vis för att kunna bibehålla verksamhet och personal.