Välkommen till en händelserik höst!

Nyhet Publicerad

Här är starttiderna för några av församlingens aktiviteter. Nya deltagare är alltid välkomna!

Handrum
Tisdag 23 augusti kl. 18.30-20.30
Skredsviks församlingsgård
Ansvarig: Jennie Vigebo Angrell

Fagus Vocalis 
Måndag 5 september kl. 19-20.30
Bokenäs församlingshem
Ansvarig: Charlotta Nelson

Babysång
Tisdag 6 september kl. 10-11.30
Bokenäs församlingshem
Ansvarig: Charlotta Nelson

Kyrkfika
Onsdag 7 september kl. 11-13
Bokenäs församlingshem
Ansvarig: Jennie Vigebo Angrell

Nya Musikverkstan
Tisdag 13 september kl. 18.30-20
Skredsviks församlingsgård
Ansvarig: Jan Bondesson

11-Kaffe
Onsdag 14 september kl. 11-13
Skredsviks församlingsgård
Ansvarig: Jennie Vigebo Angrell

Högvikskören
Onsdag 14 september kl. 18.30-20.30
Skredsviks församlingsgård
Ansvarig: Jan Bondesson

Bibelstudier
Varannan tisdag kl. 13
Bokenäs församlingshem
Varannan onsdag kl. 18
Högås församlingshem
Ansvarig: Åke Back Olsson

Handrum

Terminsstart 23 augusti.

Fagus Vocalis- (f.d. Bokenäskören)

Varje måndag träffas en körgrupp som vill sjunga tillsammans

Babysång

Terminsstart 6 september. Tisdagar 10:00-11:30 Bokenäs församlingshem

Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.

Kyrkfika

Onsdagar kl. 11-13 i Bokenäs församlingshem

11-Kaffe

Onsdagar kl. 11-13 Skredsviks församlingsgård

Högvikskören

4-stämmig blandad kör som träffas onsdagar kl.18.30-20.30 i Skredsviks församlingsgård.

Någon har tänt ljus och läser bibeln.

Bibelsamtal

Varannan onsdag 18:00 Högås församlingshem/Varannan tisdag 13:00 Bokenäs församlingshem

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvarig personal

Klicka här