Meny

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till pastorsexpedition och personal.

Pastorsexpeditionen hittar du i Kyrkans hus, Gärsnäs - Storgatan 6

Vi har öppet måndag, tisdag och torsdag kl 9-12.

Kyrkogårdsärenden: måndag-tisdag, torsdag kl 9-12 och kl 14-16. 

Bild: Gerd Roos

Telefon 0414-639 00

 E-post garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga: Ingela Bröndel telefon 0414-24131

Eva Asp

Eva Asp

Gärsnäs församling

Kyrkoherde

Staffan Blomberg

Staffan Blomberg

Gärsnäs församling

Komminister

Ingrid  Dahlström

Ingrid Dahlström

Gärsnäs församling

Kantor

Majvi Danielsson

Majvi Danielsson

Gärsnäs församling

Barnledare

Lars-Roland Ericsson

Lars-Roland Ericsson

Gärsnäs församling

Kyrkogårds och gravskötselfrågor, Kyrkovaktmästare - samordnare

Henrik Esping

Henrik Esping

Gärsnäs församling

Pedagog

Kerstin  Graff

Kerstin Graff

Gärsnäs församling

Komminister

Mikael Ivarsson

Gärsnäs församling

Kyrkovaktmästare

Patrik Johansson

Patrik Johansson

Gärsnäs församling

Kyrkovaktmästare

Lena Louisson

Lena Louisson

Gärsnäs församling

Ansvar för handhavande och katalogisering av kyrkliga inventarier

George Löwall

George Löwall

Gärsnäs församling

Kyrkvaktmästare i Borrby

Mia  Möller

Mia Möller

Gärsnäs församling

HR-specialist

Christina Nilsson

Christina Nilsson

Gärsnäs församling

Kantor

Maggi Nilsson

Maggi Nilsson

Gärsnäs församling

Husmor

Gerd  Roos

Gerd Roos

Gärsnäs församling

Informatör

Marita Roth

Gärsnäs församling

Kyrkovaktmästare Ö Vemmerlöv

Fredrik Sjöberg

Fredrik Sjöberg

Gärsnäs församling

Fastighetsansvarig

Åse  Sjöstrand

Åse Sjöstrand

Gärsnäs församling

Ekonom

Linda Sterner

Linda Sterner

Gärsnäs församling

Administrativ chef

Ulla Williamsson

Ulla Williamsson

Gärsnäs församling

Kanslist

Martin  Åkesson

Martin Åkesson

Gärsnäs församling

Biträdande arbetsledare, Kyrkovaktmästare Ö Hoby Skillinge