Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till pastorsexpedition och personal.

Pastorsexpeditionen hittar du i Kyrkans hus, Gärsnäs - Storgatan 6

Vi har öppet för besök onsdagar kl 13-15 och fredagar kl 10-12.
Du kan nå oss på telefon måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12 och onsdagar kl 13-15.

Kyrkogårdsärenden: måndag-fredag kl 7.30-15. 

Foto: Gerd Roos

Telefon 0414-639 00

 E-post garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se 

Begravningsombud för icke kyrkotillhöriga: Ingela Bröndel telefon 0414-24131