Rickard Fjällström vid receptionen på BIS.
Foto: Camilla Arvidsson

Vill du hjälpa flyktingar i Boden?

Antalet flyktingar i Boden ökar, och det behövs därför fler volontärer som kan hjälpa till med att svara på frågor, stödja, informera och hänvisa vidare till olika aktörer i vårt samhälle.

Svenska kyrkan ansvarar för informationsdisken på BIS - Boden Integration och Samverkan. Just nu kommer det många nya flyktingar till Boden och vi behöver därför fler som kan hjälpa oss att svara på frågor, stödja, informera och hänvisa vidare till myndigheter och andra aktörer i samhället. Boden kommun kommer också att finnas på plats i informationsdisken under vissa dagar och tider, så vi kommer även att samarbeta med dem.

Har du tid över och vill hjälpa oss att ta emot människor för att ge dem viktigt stöd och uppdaterad information? Kontakta då diakon Rickard Fjällström, rickard.fjallstrom@svenskakyrkan.se eller 0921-775 45.