En reklamknapp med texten Jag har tystnadsplikt Kyrkoval ligger på ett bord framför en person.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vi behöver din insats!

Den 19 september i år är det kyrkoval. Nu söker vi dig som vill ha ett intressant uppdrag och vara med och förrätta valet här i Svenska kyrkan i Boden.

Kyrkovalet

Genom kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att påverka kyrkans arbete, både här i Boden men också i Luleå stift och i landet som helhet. Att rösta är en demokratisk rättighet och genom att rösta visar medlemmarna vad de anser att Svenska kyrkan ska fokusera på i sitt arbete.

Valförrättare

Kyrkovalet är organisatoriskt och administrativt sett förmodligen den mest omfattande uppgift som Svenska kyrkan utför. Grundtanken bakom bestämmelserna om valet är att det ska följa vanliga demokratiska principer som allmän och lika rösträtt för kyrkans medlemmar och skydd för valhemligheten. Som valförrättare har man därför en viktig funktion att se till att valet genomförs enligt dessa principer och gällande bestämmelser.

Valförrättare tjänstgör på valdagen den 19 september mellan kl 11-20, och därefter sedan fram till att den preliminära röstsammanräkningen i vallokalen är avslutad och lokalen är återställd. För detta uppdrag får du ett arvode på 1 100 kronor, samt reseersättning för bil om avståndet från din bostad överstiger tio kilometer.

Blir du även utsedd till ordförande för ett valdistrikt får du 500 kronor extra i ersättning, medan vald vice ordförande får 400 kronor extra. Som ordförande ska du bland annat hämta och kvittera ut röstlängder, upprätta tjänstgöringslistor, underteckna protokoll samt överlämna uppgifter och material till valnämnden.

Anmäl ditt intresse!

Nu bjuder Valnämnden i Svenska kyrkan Boden in dig att anmäla ditt intresse till uppdraget som valförrättare vid Kyrkovalet på söndag 19 september 2021.  

Ta chansen och anmäl ditt intresse till ett viktigt och intressant uppdrag som valförrättare i någon av följande vallokaler:

 • Församlingsgården (Strandplan 25)
 • Bodens soldathem 
 • Rörvikskyrkan
 • Matteuskyrkan
 • Mikaelskyrkan
 • Mariakyrkan i Sävast
 • Församlingshemmet i Gunnarsbyn
 • Församlingshemmet i Harads
 • Skolan i Svartlå

Skicka din intresseanmälan till:
Emma Backlund, emma.backlund@svenskakyrkan.se
Telefon: 0921-775 37.

Sista anmälningsdag 8 april.

Utbildning

Innan du sedan kan bli nominerad till valförrättare måste du genomgå utbildning. Utbildningen är digital och publiceras på Svenska kyrkans intranät.

Aktuella utbildningar: 

 • Valförrättare och handhavande vallokal (för dig som ska jobba på valdagen). 
  Utbildningens längd: 60 minuter.
 • Röstmottagare samt handhavande av röstningslokal​ (för dig som ska jobba med förtidsröstning).
  Utbildningens längd: 45 minuter.

Till utbildningarna

Du måste också underteckna en tystnadsförbindelse.

Ladda ner Tystnadsförbindelse (PDF)

Kursintyg och tystnadsförbindelse ska komplettera din intresseanmälan senast 8 april.

Om Valnämnden utser dig till valförrättare förväntas du dessutom delta på en obligatorisk genomgång i augusti.

För mer information kontakta:
Michael Engström
070-643 77 57
michael.engstrom@boden.se