En liten sjö bland svenska sommarfjäll.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Tro, klimat och miljö

Välkommen till en samtalsserie med utmanande och inspirerande föredrag och samtal om kristen tro, förvaltarskap, miljö och klimat.

Vid några tillfällen i höst samlas vi för att lyssna på intressanta föredrag om klimat och miljö, och de utmaningar vi står inför på dessa områden. Veckan efter varje föredrag återsamlas vi för att tillsammans reflektera kring det vi fått ta del av med tro och förvaltarskap som grund.

Vi bjuder på fika vid alla träffar.  

Tro och klimat

22 september kl 18-19 i Diakonins Hus, Nygatan 12, Luleå. 
Föredrag med Dag Hedin, miljöteolog Härnösands stift.

29 september kl 18-19 i Diakonins Hus, Nygatan 12, Luleå. 
Reflekterande samtal som leds av Stig Sörlin, diakoniassistent.

Miljöteolog Dag Hedin.
Miljöteolog Dag Hedin.

Klimat från det lokala till det globala

10 oktober kl 18-19 i Sockenstugan, Sockenvägen 1, Gammelstad.
Föredrag med Maria Palo Isaksson, Länsstyrelsen Norrbotten.

OBS - INSTÄLLT!
17 oktober kl 18-19 i Sockenstugan, Sockenvägen 1, Gammelstad. Reflekterande samtal som leds av Stig Sörlin, diakoniassistent.

Maria Palo Isaksson, Länsstyrelsen Norrbotten.
Maria Palo Isaksson, Länsstyrelsen Norrbotten.

Klimatanalys Norr

14 november kl 18-19 i Församlingsgården, Strandplan 25, Boden 
Föredrag med Nina Pettersson, Naturskyddsföreningen Norrbotten.

OBS - INSTÄLLT!
21 november kl 18-19 i Församlingsgården
, Strandplan 25, Boden 
Reflekterande samtal som leds av Stig Sörlin, diakoniassistent.

Nina Pettersson, Naturskyddsföreningen Norrbotten.
Nina Pettersson, Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Mer information: 
Stig Sörlin, diakoniassistent 
stig.sorlin@svenskakyrkan.se 
0921-775 28

Föredragen och samtalen genomförs som ett samarbete mellan Luleå domkyrkoförsamling, Nederluleå församling, Svenska kyrkan Boden och studieförbundet Sensus. 

Stig Sörlin, diakoniassistent i Svenska kyrkan Boden.

"Vi har oerhörda utmaningar"

Under september-november har du möjlighet att delta i föredrag och efterföljande samtalstillfällen under rubriken ”Tro, miljö och klimat”. Initiativtagare till denna föredragsserie som hålls i Luleå, Boden och Gammelstad i ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Luleå och Svenska kyrkan i Boden är Stig Sörlin, idag diakoniassistent i Svenska kyrkan i Boden men tidigare miljökonsult och gruppchef på Vattenfall.