En vit adventsstjärna lyser upp ett fönster.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Trettondedag jul

 

Samling

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen

Gud, som i Kristus uppenbarar dig för världen,
låt alla få se din härlighet.
Led oss med ditt ljus
till platser där vi kan möta dig
och för oss på vägar
där vi kan tjäna dig.
I Jesu namn.
Amen.

Psalm 

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel SvPs 134 (Gläns över sjö och strand).

Gammaltestamentlig läsning 
Jesaja 60:1-6

Epistelläsning 
Kolosserbrevet 1:11-14

Evangelium
Matteusevangeliet 2:1-12

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”

Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

Betraktelse

Tänk dig att du följer med stjärntydarna till Herodes. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där en stund hos dem, när de får reda på var barnet har fötts.

Just nu är det många röster i världen som, liksom Herodes, blandar sanning med lögn för att själva få makt. Vi faller ibland för deras desinformation men Gud ger inte upp om att leda oss på rätt väg. Stjärnans ljus leder oss till den som ensam är värd vår lovsång och våra gåvor. Dess ljus strålar över hela världen. 

Förbön

Herre, vi bekänner vår tro på en världsvid kyrka
utan gränser mellan människa och människa,
rik och fattig, folk och folk.
Vi ber dig: Gör oss öppna att ta emot vad andra vill ge
och villiga att ge åt andra
av vår tro och vårt hopp,
våra tillgångar och vår tid,
så att din vilja sker.
I Jesu namn.
Amen. 

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn.
Amen.

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 130 (En stjärna gick på himlen fram) eller SvPs 131 (Stå upp, o Sion, och lovsjung).