Foto: Magnus Aronson /Ikon

Alternativ 3 - Sommarkonfa

Om du har mycket att göra under skolterminerna så är sommarkonfa ett alternativ för dig!

Vi träffas några gånger under höst och vår, men det mesta händer på sommarlovet. På Strömsundshemmet lär vi känna varandra och Gud, vi badar, leker och firar gudstjänst tillsammans i en underbar miljö. 

Start 9 oktober 17.00 i Församlingsgården.

Läger 11-18 juni 2023 på Strömsundshemmet i Råneå.

Konfirmation 25 juni 2023 i Överluleå kyrka.

Max 45 platser.

Anmälan senast 2 oktober 2022. 

Film: Johan Nevanperä, Svenska kyrkan Boden