Två små flickor och en pojke i folkdräkter.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Små Grodorna

Niklas Thornéus och Micke Dapefrid

Text
Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.
Små grodorna,
små grodorna
är lustiga att se.

Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron,
ej svansar hava de.

Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack
Koack, ack, ack, ack, aa.

 

Du kan även sjunga små grisarna.....