Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sång för daglediga

Trivsamma sångträffar som är öppna för alla och där ingen anmälan behövs.

Trivselträffen i Matteuskyrkan

Sång, gemenskap och fika.
Tisdagar jämna veckor kl 13-14.30.
Ledare: Kjell Lindström, 072-554 75 12

Trivselklang i Församlingsgården, Strandplan 25

Sång, gemenskap och fika.
Tisdagar kl 13-14.30.
Ledare: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Edekören i Edefors församlingshem

Sång, gemenskap och fika. När vi sjunger upp sjunger vi för boende på Edestrand eller Älvstrand, där vi firar gudstjänst eller har andakt.  
Ledare: Karin Sandling, 0928-108 58