Människor sjunger tillsammans.
Foto: Magnus Aronson

Sång för daglediga

Trivsamma sångträffar som är öppna för alla och där ingen anmälan behövs.

Trivselklang i Församlingsgården, Strandplan 25

Sång, gemenskap och fika.
Tisdagar kl 13-14.30.
Ledare: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Edekören i Edefors församlingshem

Sång, gemenskap och fika. När vi sjunger upp sjunger vi för boende på Edestrand eller Älvstrand, där vi firar gudstjänst eller har andakt.  
Ledare: Karin Sandling, 0928-108 58