Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sång för daglediga

Trivsamma sångträffar som är öppna för alla och där ingen anmälan behövs.

Trivselträffen i Matteuskyrkan

Sång, gemenskap och fika.
Tisdagar jämna veckor kl 13-15.
Ledare: Kjell Lindström.

Trivselklang i Församlingsgården, Strandplan 25

Sång, gemenskap och fika.
Tisdagar kl 13-14.30.
Ledare: Kjell Sandberg, 0921-775 47

Edekören i Edefors församlingshem

Sång, gemenskap och fika. När vi sjunger upp sjunger vi för boende på Edestrand eller Älvstrand, där vi firar gudstjänst eller har andakt.  
Ledare: Julia Magnusson, 0921-775 16

Vi träffas och övar inför gudstjänst 28 mars kl 13 och skärtorsdag 18 april kl 13: 
14 mars kl 10.30.12
21 mars kl 10.30-12
28 mars träffas vi kl 12 och sjunger igenom sångerna innan gudstjänsten.
18 april träffas vi kl 12 för att sjunga igenom sångerna innan gudstjänsten. 

Inför gudstjänst 9 maj kl 13:
25 april kl 10.30-12
2 maj kl 10.30-12
9 maj samlas vi kl 12 och sjunger igenom sångerna innan gudstjänsten.