En trasig väggspegel ligger på marken.
Foto: Enes Evren/ iStock

Samtalsgrupp för dig som förlorat närstående i suicid

För dig som förlorat en nära anhörig i suicid, och som skulle vilja träffa andra som befinner sig i en liknande situation som du.

Samtalen kan vara till hjälp att orka bära sorgen och saknaden. Gruppsamtalen är utan krav. Samtalsledarna har tystnadsplikt. Ingen kostnad för deltagande.

Innehåll: 5 samtalstillfällen med ett tema för varje gång. Varje tillfälle inleds med gemensam soppmiddag. Återträff någon månad efter avslutning. 

Tid: Tisdagar kl 18, med start 8 november.

Plats: Mariakyrkan, sävast.

Sista anmälan 3 november till samtalsledare: 
Diakon Charlotte Unée, 0921-775 71, charlotte.unee@svenskakyrkan.se
eller diakon Annika Berglund, 0921-775 42, annika.berglund@svenskakyrkan.se

Observera att det även finns möjlighet till enskilda sorgesamtal. Kontakta då någon av oss på samma sätt för att boka ett samtal. 

Våga prata om självmord

De möttes i hopp om att få tillbaka livet. Siv Gustavsson, Marie Ekman och Janna Dervisic delar den mörkaste av erfarenheter: att mista en familjemedlem i suicid. I Svenska kyrkans och Karlstads kommuns stödgrupp för efter­levande har de fått hjälp att hantera sorgen.

Människor som samtalar med varandra.

Sorgegrupper

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.