Familj som tänder ljus på kyrkogården.
Foto: Josefin Casteryd

Samtalsgrupp - Att leva vidare

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Svenska kyrkan i Boden erbjuder kontinuerligt samtalsgrupper för sörjande. Det är en enkel och kravlös gemenskap där det finns möjlighet att byta tankar och erfarenheter med andra som upplever sorg.

En tid efter begravningen skickas en inbjudan till samtalsgrupp ut till närmast anhörig. 

Tystnadslöfte
I gruppen avges ett tystnadslöfte så att alla kan känna en trygghet i att det som sägs stannar mellan deltagarna.

Träffar
Gruppen träffas vid fem eller sex tillfällen och leds oftast av en präst och en diakon.
Två kvinnor sitter i en soffa och pratar och fikar.

Ny "Leva vidare"-grupp startar 21 april!

Samtalsgrupp för dig med sorg. Förlusten av en anhörig kan vara svår på så många olika sätt. Att träffa och prata med andra i samma situation kan vara en hjälp på vägen.