Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsgrupp: Att leva vidare

Att mista en anhörig är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation.

Svenska kyrkan i Boden erbjuder kontinuerligt samtalsgrupper för sörjande. Det är en enkel och kravlös gemenskap där det finns möjlighet att byta tankar och erfarenheter med andra som upplever sorg.

En tid efter begravningen skickas en inbjudan till samtalsgrupp ut till närmast anhörig. 

Tystnadslöfte
I gruppen avges ett tystnadslöfte så att alla kan känna en trygghet i att det som sägs stannar mellan deltagarna.

Träffar
Gruppen träffas vid fem eller sex tillfällen och leds oftast av en präst och en diakon.