Susanne Markström
Foto: Camilla Arvidsson

Vårens ankomst i uppståndelsens ljus

Dagarna blir längre och ljusare. Värmen kommer åter till oss. Nu är det bra att fortsätta med sina uteaktiviteter, särskilt promenader av olika längd.

Sök efter vårtecken där du befinner dig. De berättar om livets och vårens ankomst till oss. Din dag idag är en levande dag som du tar emot och gör något av för din egen, liksom för dina medmänniskors skull. Vi tränar oss just nu i tålamod, och mod att möta våra livssituationer på bästa sätt. Låt oss fortsätta med det.

Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.
Ur Svensk psalm 198

/Susanne Markström, diakon