julinsamlingen 2019
Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas   
…varje dag.
Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv. 
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Nu startar Act Svenska kyrkans julinsamling - Bryt en tradition

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp riktade mot flickor krossar drömmar och slår sönder liv. På söndag, den första advent, startar Act Svenska kyrkans julinsamling. Bryt en tradition – för alla flickors rätt till ett värdigt liv.   

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Det finns många traditioner som är positiva och skapar en fin inramning till våra liv, inte minst traditioner som vi förknippar med advent, lucia och jul.  
 
Men det finns också traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sitt liv och som bottnar i djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 flickor könsstympas. Det kan vi inte acceptera. 

 

Lucia – en förebild för flickors kamp 

För sjuttonhundra år sedan blev en ung flicka bortlovad i äktenskap till en äldre man. När hon vägrade utsattes hon för grovt våld, hot och kränkningar innan hon till slut mördades. Hennes namn var Lucia.  
 
Runtom i världen utsätts flickor än i dag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för och under pågående coronapandemi har våld och övergrepp mot flickor och kvinnor ökat. Människor tvingas isolera sig och samhällen stängs ned för att skydda befolkningen – men könsrelaterat våld går inte i karantän. 
 
Lucia bröt mot förväntningarna och hävdade rätten till sin tro, sin kropp och sina egna val. Tillsammans kan vi gå i Lucias fotspår och stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!