Markus Wargh 2019

Nordisk orgelkonsert med Markus Wargh

Söndag den 22 september kl 16 bjuder den kända organisten Markus Wargh på musik av Mozart, Bach, Dupré, Sibelius, Alfvén samt improvisation i Överluleå kyrka. Organisten kan ses på storbildsskärm i kyrkan.

Föreningen Norden fyller 100 år under 2019 och firar det genom att blicka framåt. Firandet fokuserar på framtidsfrågor såsom demokrati och folklig förankring samt ett hållbart Norden. Lokalavdelningen Boden synliggör hundraåringen med olika utåtriktade aktiviteter under året.  

I samarbete med Svenska kyrkan genomförs en ”Nordisk orgelkonsert” med den berömda organisten Markus Wargh i Överluleå kyrka. 

Markus Wargh (född 1969, Jakobstad i Finland) är en omtalad konsertorganist med Bach, de stora romantiska verken och improvisationen nära sitt hjärta. Han tog examen med diplom från Sibeliusakademien 1991 – som den tredje i akademiens historia med högsta möjliga betyg.

Föreningen Norden 100 år
Föreningen Norden 100 år

Markus Warghs konstnärskap bygger på en stor inlevelseförmåga, energi och virtuositet – såväl när han improviserar som när han tolkar Bach och romantikens mästare. Han söker ständigt efter nya, spännande musikaliska uttryck, gärna genom samarbeten med andra musiker som t ex saxofonisten Carl Henrik Fernandi och gitarristen Janne Schaffer.

Markus Wargh har gett konserter runt om i Europa och USA samt gjort ett stort antal framträdanden i både radio och TV. På orgelfestivalen Lahti Organ 1995, fick han utmärkelsen ”Årets unga artist”. Han är domkyrkoorganist i Luleå domkyrka, samt ger konserter såväl inom Sverige som utomlands. Källa Svenska Kyrkan.

Svenska kyrkan arbetar också ur ett nordiskt perspektiv, där Luleå stift är ett av nio stift som ingår i Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen (SKKB). Det är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland, och viktiga principer i SKKB´s arbete är respekt, vänskap, öppenhet, samarbete, ömsesidighet och kärlek.

Även Bodens kommun firar 100 år under 2019. Föreningen Nordens arrangemang i samarbete med Svenska kyrkan är en del i Bodens 100-års firande.