Kaffe och grillad korv smakade fantastiskt i den vackra tallskogen en tidig morgon i maj.
Foto: Harry Hannu & Margit Dyrander

Gökotta i Klusån

Klocka åtta på Kristi himmelsfärds dag samlades ett 25-tal besökare till en gemensam Gökotta i Klusån. Platsen för ottan var belägen på en vacker tallhed, utanför Baptistförsamlingens bönehus, ca 6 km norr om Bodträskfors. Där samlades vi runt värmen från eldstäderna för att komma undan den kyliga vårvinden.

Torbjörn Enberg inledde med att hälsa alla välkomna. Han berättade om den religiösa bakgrunden till Kristi himmelsfärds dagen innan prästen Tommy Persson tog vid och genomförde gudstjänsten. Däremellan sjöng vi traditionella psalmer till tonerna av Julia Magnussons ackompanjemang.

Gökottan avslutades med fika, som besökarna haft med sig, samtidigt som förbrödring och social gemenskap uppstod. Vi vill tacka för det fina arrangemanget och hoppas på fler tillfällen där vi från olika håll samlas för att genomföra friluftsgudstjänster tillsammans.

Tack allesammans för en trevlig samvaro!

/Harry Hannu och Margit Dyrander (text och bild)