Åsa Jarblad 2020

En kram av naturen

Denna vår har vi ständigt blivit påminda om en värld som är i förändring. Våren i sig själv är ju förändring. Naturen börjar dofta, allt växer, solen värmer och ljuset omsluter oss.

De kramar vi så gärna vill dela ut när människor lider av ensamhet och isolering får nu istället naturen dela ut i form av ljus och värme. Det känns som en stor tröst.

Livet har under den här tiden präglats av nyhetssändningar, oro, sorg men även ett stort mått av omsorg. För mig har det varit viktigt att balansera alla skrämmande nyheter med alla goda exempel på vad människor gör för sina medmänniskor. Hur vi visar hänsyn i köer, hur vi hjälps åt att handla åt dem som själva inte har möjlighet - det finns många kreativa exempel på hur omsorgen på distans kan utformas. Det ger hopp om framtiden:

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren; välgång inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia 29:11)

/Åsa Jarblad, diakon