Helena Mörk Sunuwar 2020
Foto: Camilla Arvidsson

En helhet med perfekt funktion

Efter sommaren är det nu dags att förbereda sig inför hösten. För många barn och ungdomar känns skolstarten lite jobbig, men ändå spännande och förväntansfull, inte minst för att man får träffa alla igen.

För andra känns den bara jobbig, då deras styrkor har svårt att komma till sin rätt i skolan. 

Min förhoppning är att alla barn och ungdomar ska bli sedda och uppskattade för vilka de är och att vi vuxna ska ta tillvara på deras styrkor. För på samma sätt som en kropp består av många lemmar med en bestämd funktion som behövs för att kroppen ska fungera, så har varje individ olika styrkor och gåvor som tillsammans med andra kan bli till en helhet med perfekt funktion. 

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. (Romarbrevet 12:4-5)

/Helena Mörk Sunuwar, församlingspedagog